Tiến sĩ Bác sĩ Lượng
Chuyên gia số 1 về kéo dài chân

Bác sĩ Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng được biết đến như người tác giả sáng chế về khung kéo dài chân. Đồng thời cũng là người đưa phương pháp kéo dài chân LON kết hợp với khung kéo dài chân của chính bác sĩ Lượng chế tạo vào phẫu thuật kéo dài chân nâng chiều cao tại Bệnh viện 108 làm nên thương hiệu kéo dài chân bệnh viện 108 sau này.

Hiện nay, khung kéo dài chân do bác sĩ Lượng chế tạo được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Đến 99% kéo dài cẳng chân tại Việt Nam đều sử dụng khung của bác sĩ Lượng.

Gần đây, bác sĩ Lượng đã tiếp tục nghiên cứu phương pháp kéo dài đùi và đã áp dụng thành công. Nổi bật bệnh nhân kéo dài 18 cm đã được VTV truyền hình Việt Nam đưa tin.

Truy cập Google Scholar để xem các nghiên cứu học thuật và các ấn phẩm của  Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Lượng .

Phẫu thuật kéo dài chân

Phẫu thuật chữa chân vòng kiềng

Phẫu thuật chữa biên dạng chân 

Nối gân gót đường chỉ nhỏ

Kết xương đường mổ nhỏ

Chữa chân ngắn, dị tật chân cho các bé

1. Complications and functional, psychological outcomes of bilateral tibial lengthening over intramedullary nail: evidence from Vietnam

L Nguyen Van, D Le Van International Orthopaedics 45 (8), 2007-201522021
L Van Nguyen International Journal of Surgery Open 36, 100408

3. Treatment of recurrent infection at the tibial bone tunnel after anterior cruciate ligament reconstruction using a medial gastrocnemius muscle flap–A case report

GN Nguyen, L Van Nguyen International Journal of Surgery Case Reports 94, 107054

4. Fabella syndrome in a professional football player: A case report and literature review DQ Nguyen, TD Do, L Van Nguyen, VD Mai, CD Do International Journal of Surgery Case Reports 93, 106919

5. The modified mini-open technique for repairing total ruptured Achilles tendon using fiber wire with calcaneal fixation. A prospective case series

L Van Nguyen, GN Nguyen, BL Nguyen Annals of Medicine and Surgery 75, 103395

6. Functional outcomes and complications of tibial lengthening using unilateral external fixation and then plating. A prospective case series

L Van Nguyen, D Van Le Annals of Medicine and Surgery 74, 103262

7. Fibula lengthening then centralization for the treatment of pseudoarthrosis at the middle third of tibia with large leg-length discrepancy–A case report

D Van Le, L Van Nguyen International Journal of Surgery Case Reports 89, 106577

8. Results and complications of minimally invasive medial plate osteosynthesis for distal metaphyseal tibial fractures: A prospective case series from Vietnam

L Van Nguyen, GN Nguyen, BL Nguyen, HM Bui Annals of Medicine and Surgery 70, 102886

9. Tendon transfer for dysfunction of all tendons in leg excepting Achilles tendon and plantaris tendon following irreparable sciatic nerve palsy–A case report

L Van Nguyen International Journal of Surgery Case Reports 86, 106348

10. The pathology femoral peritrochanteric fracture with multiple brown tumor as a first sign of parathyroid cancer–A case report

GN Nguyen, L Van Nguyen International Journal of Surgery Case Reports 85, 106259
 1. Nhận xét bước đầu về hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị mất đoạn xương và ngắn chi – Tạp chí Y dược  học lâm sàng 108, tập 5, số đặc biệt , tr. 115-120, năm 2010.
 2. Kết quả bước đầu điều trị gãy kín mâm chày bằng phẫu thuật kết xương nẹp khóa tại Bệnh viện TWQĐ 108 – Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, số đặc biệt, tr: 206-210, năm 2012.
 3. Kết quả bước đầu sử dụng khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt để kéo dài hai cẳng chân nâng chiều cao- Tạp chí Y dược  học lâm sàng 108, tập 8, số đặc biệt,tr. 304-310, năm 2013.
 4. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng nẹp khóa với can thiệp tối thiểu- Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, số đặc biệt, tr.144-148, năm 2014
 5. Kéo dài hai cẳng chân nâng chiều cao sử dụng khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt- Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, số đặc biệt, tr: 149-155, 2014.
 6. Cơ sinh học của khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt trên mô hình thực nghiệm- Tạp chí Y học Việt nam,tập 430, tr. 30-34, 2015
 7. Kết quả kéo dài hai cẳng chân nâng chiều cao bằng khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt – Tạp chí Y học Việt nam, tập 431, tr.27-31, 2015.
 8. Kết quả bước đầu điều trị gãy kín đầu dưới xương chày bằng kết xương nẹp khóa với đường mổ tối thiểu-Tạp chí Y học Việt nam, tập 437, số đặc biệt, tr. 240-244, 2016.
 9. Biomechanical characteristics of the modified external fixator in combination with an intramedullary nail of the tested  models.- Journal of 108 – Clinical medicine and pharmacy, 11, 110-114, 2016
 10. A prospetics case series for lower limb lengthening  using a modified external fixator combined with locked intramedullary  nail in treatment of constitutional short stature – Journal of 108 – Clinical medicine and pharmacy, 104-111, 2018
 1. Nhận xét bước đầu về hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị mất đoạn xương và ngắn chi  thực hiện năm 2010-2011
 2. Đánh giá kết quả bước đầu điều trị gãy kín mâm chày bằng phương pháp kết hợp xương nẹp khóa thực hiện năm 2011-2012
 3. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ngắn chi và mất đoạn xương năm 2009 – 2012
 4. Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các di chứng chậm liền xương và khớp giả thân xương dài do chấn thương thực hiện năm 2009-2012
 5. Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các di chứng chậm liền xương và khớp giả thân xương dài do chấn thương thực hiện năm 2005-2012
 6. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật kết xương bằng nẹp khóa trong điều trị gãy xương phạm khớp gối thực hiện năm 2013-2016
 7. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương mâm chày bằng nẹp khóa với đường mổ tối thiểu thực hiện năm 2015-2017
 8. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng nẹp khóa với đường mổ tối thiểu thực hiện năm 2016-2018

Tiến sĩ Bác sĩ Lượng với bệnh nhân